Mercadona signa un nou Pla d’Igualtat

Mercadona ha signat amb els sindicats UGT i CCOO el nou Conveni Col·lectiu d’Empresa i el Pla d’Igualtat, que entrarà en vigor el proper 1 de gener i serà vàlid per un període de 5 anys. El nou marc laboral, més igualitari i social, reforça el compromís de Mercadona amb l’ocupació estable i de qualitat, avança en les seves condicions laborals, alhora que consolida la seva aposta per millorar el poder adquisitiu de la plantilla amb un sou base mínim de 1.300 euros bruts al mes, als quals se sumen els complements propis de la política retributiva de la companyia, que suposen increments d’un 11% anual fins al tram 5, i un increment progressiu del salari base vinculat a l’IPC, a més d’introduir millores en els plusos de nocturnitat i fred.

El nou Conveni Col·lectiu d’Empresa incorpora mesures importants de caràcter social i reforça els compromisos de Mercadona en matèria de conciliació de la vida familiar i laboral. Entre les noves mesures, inclou l’ampliació del permís de paternitat fins les 7 setmanes, enfront les 5 setmanes que la llei recull actualment, i el cobrament del 100% del salari en baixes per incapacitat temporal fins els 18 mesos. Igualment, introdueix l’ampliació de l’excedència per cura de fills fins que el menor compleixi els 12 anys. A més, els qui tinguin un fill menor de 12 anys al seu càrrec directe i estiguin gaudint d’una reducció de jornada, quan s’esgoti l’edat màxima legal podran sol·licitar un canvi de contracte a temps parcial fins als 15 anys del menor, i després tornar a temps complet, si així ho desitgen. Així mateix, el conveni contempla la possibilitat de sol·licitar excedència amb reserva del lloc de treball fins a 3 anys en cas de violència de gènere, així com altres drets específics en aquests casos.

A més, el nou marc estableix un màxim de 2 dies a la setmana de 10 hores, incorporada a la devolució de la “bossa d’hores” en dies complets quan siguin 12 hores o més, establirà la implantació d’un sistema de fitxatge i fixa no partir jornades inferiors a 5 hores en temps totals. Per als treballadors de l’àrea de logística, també recull un mínim de 7 caps de setmana lliures a l’any i calendaris anuals de la seva jornada laboral.

Mercadona també ha signat amb els representants sindicals el Pla d’Igualtat amb què consolida la seva línia d’actuació a favor de la igualtat d’oportunitats reforçant fets aconseguits amb el Pla anterior, com ara que el 2017 el 47% dels llocs directius promoguts fossin dones o el fet que l’equitat sigui un valor irrenunciable en el Model de la companyia, que des del 1997 aplica el principi de la “mateixa responsabilitat, mateix sou” de manera transversal.

Les organitzacions sindicals i Mercadona també han acordat la creació d’un Observatori de caràcter paritari amb els integrants de totes les parts signants per dotar la companyia de més flexibilitat i eficiència a l’hora d’introduir millores relacionades amb les jornades laborals i la seva distribució.

Mercadona és present a Catalunya des del 1993, any en què va obrir la seva primera botiga a la ciutat de Lleida. Des de llavors, la companyia no ha deixat d’apostar per Catalunya tal com ho avalen les seves xifres: una xarxa de 259 supermercats, 2 blocs logístics i una plantilla que al tancament del 2017 arribava als 12.895 treballadors (68% dones i 32% homes) amb ocupació estable i de qualitat.

(Visited 145 times, 1 visits today)

Contingut Relacionat

La nostra web utilitza cookies per a una millor experiència d'usuari. Consulta la nostra política de cookies per obtenir més informació sobre les cookies i com les utilitzem. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close