El govern municipal de Manresa proposa un increment general de l’1,5% de les ordenances fiscals però rebaixa el 3,5% la taxa d’escombraries

Amb l’objectiu de mantenir el nivell de prestacions en els serveis municipals, el govern municipal de Manresa presentarà en el proper Ple Municipal una proposta de modificació de les ordenances fiscals per al 2019 amb un increment de l’1,5% per a la majoria d’impostos i taxes. Per al regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Manresa, Josep Maria Sala, l’increment general de l’1,5% té l’objectiu de “mantenir els ingressos per no afectar el nivell de prestacions en els serveis municipals

Una de les novetats principals és la rebaixa del 3,54% de la taxa d’escombraries, pel fet que s’ha endarrerit la posada en marxa del nou sistema que, en el cas de Manresa, obligarà a fer un pretractament de les deixalles a Vacarisses, i que havia motivat l’increment de la taxa el 2018.

Una altra de les novetats és la creació d’una nova ordenança fiscal general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos.

Pel que fa a l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), Sala ha anunciat que el tipus impositiu general passa del 0,882% al 0.895%, per l’aplicació de l’increment de l’1,5%, i la categoria rústica canvia el tipus impositiu del 0,375% al 0,381%. Per al 2019 el tipus impositiu de l´Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) s’incrementa un 0,5% respecte a l’any passat, i se situa al 4%, el màxim establert per llei, i torna al nivell que tenia l’any 2012. Es manté per al 2019 la bonificació per obres i reformes. Al Centre Històric es manté el 95% de bonificació per reforma de façanes i del 60% per qualsevol tipus d’obres (no només reformes) interiors. A la resta de la ciutat, es bonifica amb el 50% la reforma de façanes.
L’Impost d´Activitat Econòmiques (IAE), que s’incrementen l’1,5%, i se situen en un mínim del 2,53% i un màxim del 3,03%, per sota de la mitjana de les poblacions de mida similar a Manresa, on el tipus mitjà és de gairebé el 3,5%.

Contingut Relacionat

La nostra web utilitza cookies per a una millor experiència d'usuari. Consulta la nostra política de cookies per obtenir més informació sobre les cookies i com les utilitzem. Més informació

Accepto

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close