El Consell Comarcal de l’Anoia aprova els pressupostos pel 2018 amb un augment de la partida destinada a serves socials

El ple del Consell Comarcal de l’Anoia ja ha aprovat el pressupost per aquest 2018. La xifra pactada per la despesa d’aquest any és de 11.969.691,13 euros, un 5,31% més elevada que el pressupost final de l’any passat.  Les partides que més augmenten són les destinades a serveis socials que puja un 8,74%, sobretot per a emprendre accions de lluita contra la pobresa i impulsar programes per a cohesió social i de promoció de la igualtat, i la partida que més baixa és la del deute públic que ho fa un 20,61%.
Del total del pressupost, es destinaran 13.100€ a deute públic, 2.770.791€ a serveis públics bàsics, majoritàriament a la recollida de residus; 4.482.904€ a actuacions de protecció i promoció social  on s’engloben els serveis socials; 3.454.148€ a producció de béns públics de caràcter preferent on s’hi troben les partides destinades a educació, cultura i joventut; 223.111€ seran per a les actuacions de caràcter econòmic centrades en el comerç i turisme i 1.015.595€ a actuacions de caràcter general que té l’administració per al funcionament de la casa.
Per aquest proper exercici  s’ha millorat, també,  l’estructura de finançament de determinats serveis com l’Escola de Dansa i s’han augmentat les previsions per ingressos patrimonials. També s’ha ordenat la despesa de personal a través de la redacció d’una nova relació de llocs de treball, més adequada a les necessitats del Consell que augmentarà un 1,03% respecte al pressupost de l’any passat.

(Visited 62 times, 1 visits today)

Contingut Relacionat

La nostra web utilitza cookies per a una millor experiència d'usuari. Consulta la nostra política de cookies per obtenir més informació sobre les cookies i com les utilitzem. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close