Un conveni per nodrir les visites a la Catedral de Vic

Episcopus, del Bisbat de Vic, ha signat un conveni de col·laboració amb la Universitat Internacional de Catalunya per aquest segon semestre de 2017 i primer semestre de 2018. L’objectiu és la redacció d’un projecte de visita dinamitzada a la Catedral de Vic.
El conveni ha de definir els punts d’informació de la visita a la Catedral de Vic amb els continguts que es donaran a cadascun d’ells. També cal definir els espais expositius amb el detall dels continguts i recursos museogràfics.
La redacció dels materials que complementaran la visita, així com la organització d’activitats i la proposta de recursos digitals seran altres punts que es defineixen al conveni. Aquest s’executarà en dues fases, la primera de les quals és aquest segon semestre de 2017 que suposarà un cost de 10.000 euros. Es tracta d’un projecte finançat a través de la Diputació de Barcelona dins el marc d’Episcopus.
Aquest conveni és el primer que es signa però hi ha la intenció de signar-ne més amb altres universitats del país per a configurar continguts d’alt valor qualitatiu en els escenaris que es considerin més adients.

Contingut Relacionat