Suport a les persones dependents

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha signat a Manlleu el conveni per la creació del Banc de productes de suport i teràpia ocupacional d’Osona. Els productes de suport són dispositius o ajudes tècniques que faciliten la vida a les persones amb discapacitat o dificultats de mobilitat; i els terapeutes ocupacionals són professionals preparats per a valorar, identificar i desenvolupar les potencialitats de les persones en les ocupacions de la vida quotidiana.

El servei és universal i s’adreça a tothom que el necessiti siguin infants, joves o adults. Està destinat a persones amb situació de dependència, temporal o permanent, i als mateixos cuidadors.

Aquest servei és un projecte fruit, en part, Consell Comarcal d’Osona amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Concretament, s’hi ha aportat una partida de 190.000 euros, amb una aportació de 54.000 del Departament, i cada comarca en funció del nombre d’habitants.

El Banc de Productes de Suport i de Teràpia Ocupacional és una de les mesures per garantir la igualtat, l’autonomia i l’accessibilitat de les persones amb discapacitat i el gaudi d’una vida digna.

Contingut Relacionat