Front comú del sector lleter català

L’eliminació de les quotes lleteres i el descens del consum de llet de vaca en els últims anys han deixat tocats els elaboradors de productes làctics catalans. Amb la voluntat de donar un nou impuls al sector, la Generalitat, a través de la consellera d’Agricultura, ha presentat a la granja El Campgran de Sant Martí Sescorts, a l’Esquirol, el pla d’acció del sector làctic català 2017-2019.

En l’últim any, una seixantena de persones vinculades i coneixedores de les necessitats i les demandes del sector làctic català han treballat de bracet amb el departament per acabar elaborant un document que es divideix en tres grans eixos i en què es proposen fins a quinze accions per donar una nova embranzida als productors de llet i els productes que se’n deriven.

Contingut Relacionat