El carrer Soledat i Sant Francesc, en obres

Ja ha començat la reurbanització dels carrers Soledat i Sant Francesc de Vic. L’execució de les obres, que tindrà una durada aproximada de 5 mesos, s’ha dividit en dues fases: la primera fase, d’uns 3 mesos, se centrarà en el carrer Soledat i en la segona, de 2 mesos, es treballarà al carrer Sant Francesc.
Al carrer Soledat quedarà prohibit el pas de vehicles en aquest tram. Els usuaris d’aparcaments podran utilitzar-los fora d’hores de treball i mentre no es treballi davant del seu gual. Les incidències s’aniran comunicant mitjançant un cartell col·locat a la porta d’accés per a poder estar informat del desenvolupament de les obres. El mateix passarà al carrer Sant Francesc en la segona fase.
Al llarg dels 5 mesos de durada de les obres, els contenidors de deixalles de totes les fraccions es desplaçaran a l’inici del carrer de l’Hospital del Cloquer, per tal que es puguin utilitzar com fins ara, separant degudament els residus.

Contingut Relacionat